I Sverige kan vi skatta oss lyckliga, men för det ska vi inte luta oss tillbaka.

I ett globalt perspektiv har vi mycket bra vattenresurser och riktigt goda förutsättningar för ett bra och säkert dricksvatten – i sig en förutsättning för god livskvalitet.

Även i Sverige hotas vattentäkter och andra vattenresurser av föroreningar eller översvämningar, och långsiktigt också av det förändrade klimatet. Vi har bred erfarenhet av det mesta som rör Sveriges kommunala grund- och ytvattentäkter eller de många privata brunnarna.

Vad gör vi inom området Vattentäkter?

Våra uppdrag berör stora vattentäkter som ska försörja hela städer, men även mindre vattentäkter för enbart ett fåtal hushåll. Vi har spetskompetens rörande frågeställningar om hur vattenresurser påverkas av vägar. Vi har omfattande erfarenhet av riskanalyser och åtgärdsförslag för vattenresurser vid statliga vägar, både vid resurser som idag nyttjas för vattenförsörjning och vid sådana som kan komma att användas i framtiden.

Vi arbetar med alltifrån prospektering av nya vattentäkter och utredningar kring utökning av befintliga vattentäkter till risk- och sårbarhetsanalyser, vattenskydd och tillståndsansökningar för vattenuttag.

I våra utredningar för vattentäkter projekterar vi brunnar, upphandlar brunnsentreprenader, fungerar som borrkontrollant, genomför fältundersökningar till exempel provpumpningar och vattenprovtagning samt utvärderar dessa. Flera av våra uppdrag handlar om att lokalisera lägen för reservvattentäkter, för att säkra upp vattenförsörjningen.

Exempel på vanliga uppdrag:

  • Vattenprospekteringar
  • Etablering av reservvattentäkter
  • Bedömningar av klimateffekter och åtgärdsförslag för klimatanpassning
  • Provpumpningar, kapacitetsbestämningar
  • Riskbedömning för vattenresurser vid vägar
  • Skydd av vattentäkter
  • Upprättande av tillstånd för vattenverksamheter
  • Utbildning
Kontakta oss