PER RENDAHL

Per är civilingenjör med lång erfarenhet av VA-frågor, framför allt inom ledningsnät och VA-process.

Per arbetar som uppdragsledare, projekteringsledare och teknikansvarig i samtliga projektskeden.

 

Telefon: 070-625 24 07

E-post: per.rendahl@vmkonsulterna.se

MARIA TRANVIK

Maria har en masterexamen inom hydrogeologi från Uppsala universitet. Hon har arbetat med grundvatten, dricksvatten och vattenförvaltning som konsult, på universitet och på Vattenmyndigheten. Hos Vatten & Miljökonsulterna arbetar Maria främst med grund- och dricksvattenutredningar i olika former

 

Telefon: 073-776 21 77

E-post: maria.tranvik@vmkonsulterna.se

ANNA MÄKI

Anna är civilingenjör med mångårig erfarenhet av VA- och miljöfrågor. Inom Annas specialistområde ligger framförallt strategiska frågor inom VA samt utredningar rörande grundvatten och dricksvatten.

 

Telefon: 076-14 77 003

E-post: anna.maki@vmkonsulterna.se

MARIA GRANBERG

Maria, eller Mia som hon kallas, har en masterexamen inom geologi/hydrogeologi och har arbetat ett antal år med frågor och utredningar rörande hydrogeologi och dricksvatten. Maria arbetar som utredare och uppdragsledare.

 

Telefon: 076-833 67 66

E-post: maria.granberg@vmkonsulterna.se

TOMAS MARKSTRÖM

Tomas är utbildad högskoleingenjör med lång erfarenhet från VA-branschen. Tomas arbetar som projektör och uppdragsledare inom framför allt ledningsteknik och VA-process.

 

Telefon: 073-024 99 94

E-post: tomas.markstrom@vmkonsulterna.se

MARIA WIDMARK

Maria började arbeta med miljöfrågor på Länsstyrelsen i Norrbottens län under 2008. Där hann hon bland annat arbeta med vattenförvaltningen, tillståndsfrågor enligt miljöbalken och vattenskyddsområden.

Sedan 2019 har hon som arbetat som konsult och började på Vatten & Miljökonsulterna 2022. Maria är utbildad biolog/limnolog på vid Lunds Universitet med en masterexamen 2008.

 

Telefon: 073-402 39 35

E-post: maria.widmark@vmkonsulterna.se

KJELL LUNDQVIST

Kjell har många års erfarenhet från arbete inom vatten- och avloppsområdet från såväl privat som kommunal verksamhet. Kjells fokusområden inom VA rör ämnen såsom dricksvatten, vattenförsörjning, vattenbehandling, ledningssystem, modellering, spillvattenbehandling, dagvattenhantering, VA-taxor och VA-ekonomi. Han har stor praktisk erfarenhet och kunskap inom LOU och LUF

 

Telefon: 070-673 52 66
E-post: kjell.lundqvist@vmkonsulterna.se

josefin Åstrand

Josefin arbetar i huvudsak som projektör inom vatten & avlopp med fokus på VA-ledningsnät där hon arbetar med utredningar i tidiga skeden och detaljprojektering med framtagning av förfrågningsunderlag och bygghandling.

 

Telefon: 076-1397329
E-post:  josefin.astrand@vmkonsulterna.se

Lennart Lindelöf

Lennart är biolog (fil.mag.)  med mångårig erfarenhet av natur-, vatten- och miljörelaterade utredningar och uppdrag, både inom kommunal och privat verksamhet. Lennart är väl insatt inom vatten- och naturvård, dricksvattenfrågor samt miljöbalken och med specialistområde inom sådant som berör sjöar och vattendrag, strandområden och tätortsnära natur.

 

Telefon: 076-0310008
E-post: lennart.lindelof@vmkonsulterna.se

 

 

Elina Linerudt

Elina är utbildad inom geovetenskap på Umeå universitet. Hon arbetar som utredare i uppdrag rörande grundvatten och miljö, med alltifrån vattenskyddsområden, utredningar rörande vattentäkter, föroreningsspridning till miljökonsekvensbeskrivningar. Fältarbeten i form av vattenprovtagning och grundvattenundersökningar är också vanliga arbetsmoment för Elina.

 

Telefon: 076-834 48 61

E-post: elina.linerudt@vmkonsulterna.se