Vi skapar hållbara lösningar för att fördröja och rena dagvatten

Dagvatten är på ytan avrinnande regn- och smältvatten. Under naturliga förhållanden tas regn- och smältvatten upp av växter och renas när det infiltrerar genom marken.

I staden där det finns många hårdgjorda ytor hindras dagvattnet från att infiltrera i marken och det bildas snabbt stora mängder dagvatten som transporterar föroreningar till sjöar och vattendrag.

I dagens växande städer och med de klimatförändringar som vi står inför är det viktigt att vi minskar vår miljöpåverkan så långt som möjligt. Att ta hand om dagvattnet är en viktig del i byggandet av framtidens hållbara städer, både för att undvika översvämningar och för att undvika att förorena vår miljö.

Vad vi gör inom området Dagvatten?

Vi skapar hållbara lösningar för att fördröja och rena dagvatten. Vi arbetar i alla skeden, från tidiga strategiska utredningar till projektering, besiktning och driftstöd.

Exempel på vanliga uppdrag:

  • Dagvattenutredningar
  • Ledningsdimensionering
  • Projektering av dagvattenlösningar
  • Avvattning av väg och järnväg
  • Besiktning och driftstöd
Kontakta oss