Vi är engagerade konsulter med fokus på vatten och miljö!

VÅRA TJÄNSTER

 

 

Vi är engagerade konsulter med fokus på vatten- och miljöfrågor. Våra projekt kan vara små eller stora och vi arbetar i olika projektstadier med utredningar, förstudier, projektering, projektledning och besiktningar.

 

Våra fokusområden är framför allt

- VA-strategi

- Vattentäkter

- VA-process

- Dricksvattensäkerhet

- Ledningsnät

- Dagvatten

- Grundvatten­

- MKB och tillståndsansökningar 

 

OM OSS

 

Vatten & Miljökonsulterna grundades 2019 av Anna Mäki och Per Rendahl. Med utgångspunkt från Luleå och Skellefteå arbetar vi med vatten- och miljöfrågor i hela landet.

MEDARBETARE

 

PER RENDAHL

Per är civilingenjör med lång erfarenhet av VA-frågor, framför allt inom ledningsnät och VA-process. Per arbetar som uppdragsledare, projekteringsledare och teknikansvarig i samtliga projektskeden.

 

Telefon: 070-625 24 07

E-post: per.rendahl@vmkonsulterna.se

 

TOMAS MARKSTRÖM

Tomas är utbildad högskoleingenjör med lång erfarenhet från VA-branschen. Tomas arbetar som projektör och uppdragsledare inom framför allt ledningsteknik och VA-process.

 

Telefon: 073-024 99 94

E-post: tomas.markstrom@vmkonsulterna.se

 

MARIA WIDMARK

Maria började arbeta med miljöfrågor på Länsstyrelsen i Norrbottens län under 2008. Där hann hon bland annat arbeta med vattenförvaltningen, tillståndsfrågor enligt miljöbalken och vattenskyddsområden. Sedan 2019 har hon som arbetat som konsult och började på Vatten & Miljökonsulterna 2022. Maria är utbildad biolog/limnolog på vid Lunds Universitet med en masterexamen 2008.

 

Telefon: 073-402 39 35

E-post: maria.widmark@vmkonsulterna.se

 

ANNA MÄKI

Anna är civilingenjör med mångårig erfarenhet av VA- och miljöfrågor. Inom Annas specialistområde ligger framförallt strategiska frågor inom VA samt utredningar rörande grundvatten och dricksvatten.

 

Telefon: 076-14 77 003

E-post: anna.maki@vmkonsulterna.se

MARIA GRANBERG

Maria, eller Mia som hon kallas, har en masterexamen inom geologi/hydrogeologi och har arbetat ett antal år med frågor och utredningar rörande hydrogeologi och dricksvatten. Maria arbetar som utredare och uppdragsledare.

 

Telefon: 076-833 67 66

E-post: maria.granberg@vmkonsulterna.se

 

MARIA TRANVIK

Maria har en masterexamen inom hydrogeologi från Uppsala universitet. Hon har arbetat med grundvatten, dricksvatten och vattenförvaltning som konsult, på universitet och på Vattenmyndigheten. Hos Vatten & Miljökonsulterna arbetar Maria främst med grund- och dricksvattenutredningar i olika former

 

Telefon: 073-776 21 77

E-post: maria.tranvik@vmkonsulterna.se

 

JOBBA HOS OSS

 

 

Är du student som letar examensarbete eller praktikplats? Hör av dig till Anna eller Per så kan vi komma på något bra tillsammans.

 

 

 KONTAKTA OSS

Vatten & Miljökonsulterna i Norr AB

 

Telefon Per:    +46 70 625 24 07

Telefon Anna: +46 76 147 70 03

E-post:             info@vmkonsulterna.se
E-post Per:      per.rendahl@vmkonsulterna.se

E-post Anna:   anna.maki@vmkonsulterna.se
Adress:            Aurorum 2, 977 75 Luleå

Adress:            Kanalgatan 77, 931 34 Skellefteå