Vi är engagerade konsulter med fokus på vatten och miljö!

VÅRA TJÄNSTER

 

 

Vi är engagerade konsulter med fokus på vatten- och miljöfrågor. Våra projekt kan vara små eller stora och vi arbetar i olika projektstadier med utredningar, förstudier, projektering, projektledning och besiktningar.

 

Våra fokusområden är framför allt

- VA-strategi

- Vattentäkter

- VA-process

- Dricksvattensäkerhet

- Ledningsnät

- Dagvatten

- Grundvatten­

- MKB och tillståndsansökningar 

 

OM OSS

 

Vatten & Miljökonsulterna grundades 2019 av Anna Mäki och Per Rendahl. Med utgångspunkt från Luleå och Skellefteå arbetar vi med vatten- och miljöfrågor i hela landet.

MEDARBETARE

 

PER RENDAHL

Per är civilingenjör med lång erfarenhet av VA-frågor, framför allt inom ledningsnät och VA-process. Per arbetar som uppdragsledare, projekteringsledare och teknikansvarig i samtliga projektskeden.

 

Telefon: 070-625 24 07

E-post: per.rendahl@vmkonsulterna.se

 

TOMAS MARKSTRÖM

Tomas är utbildad högskoleingenjör med lång erfarenhet från VA-branschen. Tomas arbetar som projektör och uppdragsledare inom framför allt ledningsteknik och VA-process.

 

Telefon: 073-024 99 94

E-post: tomas.markstrom@vmkonsulterna.se

 

MARIA GRANBERG

Maria, eller Mia som hon kallas, har en masterexamen inom geologi/hydrogeologi och har arbetat ett antal år med frågor och utredningar rörande hydrogeologi och dricksvatten. Maria arbetar som utredare och uppdragsledare.

 

Telefon: 076-833 67 66

E-post: maria.granberg@vmkonsulterna.se

 

ANNA MÄKI

Anna är civilingenjör med mångårig erfarenhet av VA- och miljöfrågor. Inom Annas specialistområde ligger framförallt strategiska frågor inom VA samt utredningar rörande grundvatten och dricksvatten.

 

Telefon: 076-14 77 003

E-post: anna.maki@vmkonsulterna.se

ANNA LARSSON

Anna är utbildad civilingenjör inom miljö- och vattenteknik och arbetar i huvudsak med hydrogeologiska utredningar och dricksvattenfrågor.

 

Telefon: 073-402 39 35

E-post: anna.larsson@vmkonsulterna.se

JOBBA HOS OSS

 

 

Är du student som letar examensarbete eller praktikplats? Hör av dig till Anna eller Per så kan vi komma på något bra tillsammans.

 

 

 

 

 

 

Ledig tjänst- Utredare Vatten

Om jobbet

Vi på Vatten & Miljökonsulterna arbetar brett inom hela vattenområdet med allt från tidiga skeden och utredningar till detaljprojektering, besiktningar och utbildning. Våra kunder är framför allt kommuner, kommunala bolag och industrier. I våra uppdrag hjälper vi våra kunder med vattenfrågor i hela kedjan- från täkt, vattenbehandling, distribution till dagvatten och avloppsvattenrening. Vi arbetar även med miljöfrågor rörande vatten, t.ex. utredningar rörande föroreningar och miljöjuridiska frågor.

 

Vi söker nu kompetens till våra kontor i Luleå och Skellefteå. Även annan ort i norrlandslänen kan vara aktuellt. Vi söker både dig som redan idag är specialist men även dig som nyss har startat din karriär och vill utvecklas som utredare inom vattenområdet.

 

Vi erbjuder ett flexibelt arbete med spännande uppdrag i nära samarbete med våra kunder. Du får möjlighet att arbeta inom hela vattenkedjan, men med möjlighet till specialisering inom teknikområden du brinner för. I samtliga projekt arbetar vi i team där du får jobba tillsammans med erfarna och engagerade kollegor för att få bra stöd och kunskapsutbyte. På så sätt kan du utvecklas ytterligare i dina kompetenser.  Eftersom Vatten & Miljökonsulterna är ett mindre och flexibelt konsultföretag har du stora möjligheter att tillsammans med oss styra arbetssätt och bidra i arbetet med företagets utveckling.

 

Vi söker dig med kompetens och intresse inom framför allt ett eller flera av dessa områden:

VA-strategi – strategiska utredningar rörande VA, VA-planer, VA-juridiska frågor, ABVA, verksamhetsområden, VA-taxor

Dricksvattensäkerhet - Utredningar rörande dricksvattensäkerhet, exempelvis upprättande av beredskapsplaner, risk-och sårbarhetsanalyser i hela vattenförsörjningssystem, klimatanpassning, övningar, skalskydd, dricksvattenhygien, utbildning

Ledningsnät - Beräkningar, dimensionering, modellering

Dagvatten - Utredningar för avledning och rening, beräkningar, dimensionering

VA-process - Kommunal dricksvattenteknik och avloppsreningsteknik, exempelvis förstudier, vattenbehandlings­processer, processoptimering, framtagande av förfrågningsunderlag, m.m.

Vatten - Utredningar rörande grund- och ytvatten, exempelvis utformning av vattentäkter, vattenskyddsområden, GIS-analys, recipientutredningar, naturvärden i vatten, föroreningar i vattenområden m.m.

 

Dina erfarenheter och egenskaper

Vi söker dig som har ett stort intresse av vattenområdet och som brinner för dessa viktiga samhällsfrågor! Utbildningsmässigt ser vi att du har en examen som civilingenjör, högskoleingenjör eller likvärdigt, alternativt tidigare erfarenhet från VA-branschen. Som person är du engagerad och intresserad av att vidareutvecklas inom vattenområdet samt har energi och driv. Du har god samarbetsförmåga och är initiativrik.

 

Ansökan

Ansökan skickas till info@vmkonsulterna.se. Sista ansökningsdag 2021-06-15. Ange önskad stationeringsort i ansökan.

 

För frågor kontakta

Anna Mäki, 076-1477 003 eller anna.maki@vmkonsulterna.se

Per Rendahl, 070-625 24 07 eller per.rendahl@vmkonsulterna.se 

 KONTAKTA OSS

Vatten & Miljökonsulterna i Norr AB

 

Telefon Per:    +46 70 625 24 07

Telefon Anna: +46 76 147 70 03

E-post:             info@vmkonsulterna.se
E-post Per:      per.rendahl@vmkonsulterna.se

E-post Anna:   anna.maki@vmkonsulterna.se
Adress:            Aurorum 2, 977 75 Luleå

Adress:            Kanalgatan 77, 931 34 Skellefteå